Upis je u toku!

Upis, zvanje, smerovi i školarina

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu je obrazovna naučna ustanova koja je osnovana 2006. godine pod imenom Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje. Tokom 2014. godine, u program se uvodi studiranje predmeta iz oblasti osiguranja, bankarstva i carina.

Danas Visoka škola svojim studentima obezbeđuje praktičnu nastavu u institucijama odnosno kompanijama kao što su: Poreska uprava, revizorske kuće, Beogradska berza, brokersko dilerska društva i dr.

Nakon završenih trogodišnjih studija kandidati stiču zvanje: strukovni ekonomista (sa 180 ESPB bodova).

Na Visokoj školi je do sada diplomiralo više od 800 studenata, oko 650 je nastavilo dalje školovanje.

Visoka škola ima više od 40 zaposlenih, od čega je 20 doktora nauka.

Nastavni plan sadrži tri studijska programa  i to:

Računovodstvo i revizija
Bankarstvo, osiguranje i berze
Porezi i carine

Visoka škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih univerziteta i visokih škola.

Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim školama iz zemalja Evropske Unije, studenti imaju mogućnost da provere i verifikuju stećena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima. Visoka škola potpisala je ugovore o saradnji sa Poslovnom školom iz Novog Mesta u Sloveniji i Poslovnom Akademijom Smilevski iz Bitolja u Makedoniji.

Preuzmite:

Školarina

Visoku školu mogu upisati kandidati koji su završili srednje obrazovanje i položila prijemni ispit. Rangiranje se vrši na osnovu rezultata prijemnog ispita i uspeha u srednjoj školi.

Takođe, prvu godinu mogu upisati i kandidati koji su započeli studije u drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Položeni ispiti priznaju se saglasno nastavnom planu Visoke škole, a razlika u ispitima može se polagati u redovnim ispitnim rokovima.

Godišnja školarina iznosi 1.200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (po srednjem kursu NBS na dan uplate) i sadrži: nastavu, konsultacije, vežbe, sve udžbenike, neophodna nastavna učila, korišćenje biblioteke i kompjuterske laboratorije.

Prilikom upisa student je dužan da uplati 300 EUR na račun škole kao prvu ratu, a ostatak u devet jednakih mesečenih rata.

Primer uplatnice možete videti ovde.