Statut škole

Na osnovu člana 46. i člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br.76/2006), Savet Visoke škole, na sednici održanoj 26.maja 2008. godine doneo je statut Visoke škole strukovnih studija za ekonomiju i upravu.


S T A T U T

Visoke škole strukovnih studija za ekonomiju i upravu