Saradnja

Visoka škola ostvarila je stručnu i naučnu saradnju sa sledećim institucijama

Ningbo University of Technology, China

FIMEK – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

Univerzitet Alma Mater Europea – Evropski centar Maribor, Slovenija

Biznis Akademija Smilevski, Bitolj, Makedonija