Saradnja
STUDENTSKI SERVIS

Saradnja

Visoka škola ostvarila je stručnu i naučnu saradnju sa sledećim institucijama:

Ningbo University of Technology, Ningbo, China

FIMEK - Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

Univerzitet Alma Mater Europea - Evropski centar Maribor, Slovenija

Biznis Akademija Smilevski, Bitolj, Makedonija

Naučno društvo za pravo i ekonomiju, Beograd, Srbija