Rezultati - Statistika

Rezultati

 

Broj indeksa Prezime i ime studenta Poeni Položio(P)/Nije položio(NP) Ocena
09/17 Stević Jovana 91 P 10
19/17 Drča Jovana 92 P 10
29/17 Ratković Ana 72.5 P 8