Rezultati prijemnog ispita
Rang lista studenata upisanih u školsku 2017/18
Prezime Ime Broj poena
Stević Jovana 88,96
Živić  Sara 79,72
Radojičić Jovana 77,04
Stevanović Ivana 75,58
Janković  Teodora 71,50
Milosavljević Nenad 66,20
Živković Milan 65,31
Kaćurić  Vladimir 63,22
Stanojević Nikola 61,27
Anastasijević Živka 60,21
Jevtić Božidar 60,02
Marinković  Bojan 58,51
Stevanović Katarina 57,77
Popović Sanja 56,55
Nikolić Sanja 55,02
Gligorović Ivan 54,51
Dragić Marko 53,20
Beković Anđela 52,21
Ilić Marko 51,04
Peličić Jana 50.12