Rezultati - Osnovi informatike
Broj indexa Prezime i ime studenta Položio (P)/Nije položio(NP) Ocena
29/17 Ratković Ana P 10
65/17 Damnjanović Sara P 6
02/17 Radojičić Jovana NP 5
55/17 Radin Milica NP 5
10/17 Nikić Slobodan NP 5
40/17 Janković Teodora NP 5