Reč direktora

Želeo bih da naši budući studenti pročitaju ovu kratku poučnu priču, a sadašnji da povremeno razmisle o njenoj poruci:

„U jednoj fabrici, iznenada je došlo do zastoja na proizvodnoj liniji usled kvara mašine. Rukovodioci su hitno sazvali sastanak da pronađu rešenje, jer bi bez glavne mašine imali milionske gubitke. Odlučeno je da se hitno pozove inženjer koji je bio najveći ekspert za tu vrstu mašina. Tražili su od njega da što pre dođe i reši im problem.

Istog dana, inženjer je stigao i osposobio mašinu u veoma kratkom roku.

Ubrzo nakon toga, stigao je račun od inženjera za izvršene usluge na 15.000$. Videvši tako veliku sumu, direktor je pozvao šefa proizvodnje da mu objasni na koji način je inženjer izvršio popravku. Šef proizvodnje mu je ispričao da je inženjer, pošto je pregledao opremu, izvadio običan šrafciger i okrenuo jedan šraf. Tog trenutka proizvodna linija počela je ponovo da radi.

I pored toga što je kvar otklonjen u kratkom roku direktor je smatrao da je inženjer na nekorektan način iskoristio situaciju u kojoj su bili i previše naplatio za posao koji je obavio. Zatražio je da razgovara sa njim preko telefona. Kada ga je direktor pozvao, inženjer je pažljivo saslušao, a zatim mirno objasnio kalkulaciju na računu koji je poslao:

„Računica je prilično jednostavna gospodine. Za okretanje šrafa naplatio sam 1$. A za to što sam znao koji šraf treba da se okrene naplatio sam 14.999$.“

S poštovanjem,

dr Slobodan Slović