Raspored predavanja za letnji semestar!

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА – ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

I ГОДИНА

 

ПОНЕДЕЉАК

(интернет сала)

СТАТИСТИКА

(Проф. др Ненад Теофанов )

од 10 – 12 часова

 

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА   

(Проф. Др Игор Пејовић)

од 12 – 14 часова

 

 

 

УТОРАК

(интернет сала)

ОСНОВИ ПРАВА

(Проф. др Ђуро Ђурић)

од 10 – 12 часова

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(Проф. Лиљана Црногорац)

од 12 – 14 часова

 

 

 

СРЕДА

(интернет сала)

СТАТИСТИКА

(Проф. др Ненад Теофанов)

од 10 – 12 часова

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1

(Проф. Лиљана Црногорац)

од 12 – 14 часова

 

 

 

ЧЕТВРТАК

(слушаоница 3)

ОСНОВИ ПРАВА     

(Проф. др Ђуро Ђурић)

од 10 – 12 часова

 

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА        

(Проф. Др Игор Пејовић)

од 12 – 14 часова

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА – ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

II ГОДИНА

 

 

ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ

понедељак

од 10 – 12 ч

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

 (Проф. др Славиша Вучуревић)

(слушаоница 3)

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

(Проф. Др Марија Јовановић)

(слушаоница бр. 2)

понедељак од 12 - 14 ч

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

(Проф. др Здравко Иванковић)

(интернет сала)

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

 (Проф. др Здравко Иванковић)

(интернет сала)

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

(Проф. др Здравко Иванковић)

 (интернет сала)

уторак од 10 - 12 ч

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

уторак од 12 – 14 ч

УПРАВНО ПРАВО

 (Проф. др Ђуро Ђурић)

(слушаоница бр. 1)

РЕВИЗИЈА

 (Проф. др Сандра Зајми)

(слушаоница 3)

БЕРЗЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

(Проф. др Марија Јовановић)

(слушаоница бр. 2)

среда од

10 – 12 ч

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК

 (Проф. др Иван Раонић)

(интернет сала)

РЕВИЗИЈА

 (Проф. др Сандра Зајми)

 (слушаоница 3)

УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИКОМ

(Проф. др Марија Јовановић)

 (слушаоница бр. 1)

среда од

12 - 14 ч

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

(Проф. др Здравко Иванковић)

 (интернет сала)

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

(Проф. др Здравко Иванковић)

 (интернет сала)

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

(Проф. др Здравко Иванковић)

 (интернет сала)

четвртак од 10 - 12 ч

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ

(Проф. др Иван Раонић)

(слушаоница бр. 1)

четвртак од 12 – 14 ч

УПРАВНО ПРАВО

 (Проф. др Ђуро Ђурић)

 (слушаоница бр. 2)

 ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО

 (Проф. др Славиша Вучуревић)

(слушаоница бр. 1)

БЕРЗЕ И ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА

(Проф. др Марија Јовановић)

(слушаоница 3

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА – ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР

III ГОДИНА

 

ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА

БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ

понедељак

од 10 – 12 ч

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

 (Проф. др Верица Јовановић)

 (слушаоница бр. 2)

 

 

понедељак

од 12 – 14 ч

 

ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ

(Проф. др Верица Јовановић)

(слушаоница 3)

 

уторак од 10 – 12 ч

 

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

(Мр. Драгана Тадић Живковић)

 (слушаоница 3)

ТЕОРИЈА ИНВЕСТИРАЊА

(Проф. Др Гордана Мрдак)

 (интернет сала)

уторак од 12 - 14 ч

 

 

 

БЕРЗАНСКО ПРАВО

(Проф. др Невена Словић)

 (слушаоница бр. 2)

 

среда од

12 – 14 ч

СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ

 (Проф. др Верица Јовановић)

 (интернет сала)

 

ФИНАНСИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

(Мр. Драгана Тадић Живковић)

 (слушаоница 3)

 

среда од

14 - 16 ч

ПРИВРЕДНО КАЗНЕНО ПРАВО

(Проф. др Александар Петров)

 (слушаоница бр. 1)

ПОСЛОВНО ПЛАНИРАЊЕ

(Проф. др Верица Јовановић)

(слушаоница бр. 2)

 

ТЕОРИЈА ИНВЕСТИРАЊА

(Проф. Др Гордана Мрдак)

(слушаоница бр. 2)

четвртак од 12 – 14 ч

 

 

БЕРЗАНСКО ПРАВО

(Проф. др Невена Словић)

 (слушаоница бр. 2)

консултације

МЕНАЏМЕНТ ЈАВНЕ УПРАВЕ

(Проф. Др Гордана Мрдак)

(уторком 15 минута пре предавања из предмета „Теорија инвестирања“)

СПЕЦИЈАЛНА РАЧУНОВОДСТВА

(Проф. др Славиша Вучуревић)

(четвртком 15 минута пре предавања из предмета „Фин. Рачуноводство“)

АНАЛИЗА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

(Проф. др Слободан Словић)

(четвртком од 14 – 14.30часова)

консултације

ЕКОНОМИКА ЈАВНОГ СЕКТОРА

(Проф. Др Игор Пејовић)

(четвртком 15 минута пре предавања из предмета „Економика предузећа“)

СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ

(Проф. др Славиша Вучуревић)

(четвртком 15 минута пре предавања из предмета „Фин. Рачуноводство“)

ПОРТФОЛИО МЕНАЏМЕНТ

(Проф. Др Слободан Словић)

(четвртком од 14 – 14.30часова)