Raspored ispita - Septembar

 

 

Septembar  2017

 

N

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

Poslovno pravo u 11h

 

Preduzetništvo u 13h

 

5

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

Bankarstvo u 13h

6

Osnovi informatike u 11h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 13h

 

7

Ekonomika preduzeća u 11h

 

Poslovna informatika u 13h

 

8

Monetarna ekonomija u 11h

 

Menadžment javne uprave u 13h

 

9

 

10

 

11

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 13h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 14h

 

12

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 12h

 

Upravno pravo u 13h

 

Portfolio menadžment u 14h

 

13

Engleski jezik 1 u 14h (pismeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (pismeni)

 

Poslovni engleski jezik u 14h (pismeni)

14

Upravljanje finansijskim rizikom u 11h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 15h

 

Revizija u 15h

 

 

15

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomika javnog sektora u 11h

 

Ekonomska politika u 11h

 

Poslovno planiranje u 12h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

16

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

17

 

18

Osnovi prava u 12h

 

Finansijski menadžment u 14h

 

19

Statistika u 11h

 

Menadžment u 13h

 

Privredno kazneno pravo u 13h

 

20

Engleski jezik 1 u 14h (usmeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (usmeni)

 

Poslovni egnleski jezik u 14h (usmeni)

21

 

Poreski postupak u 12h

 

Teorija investiranja u 13h

 

Međunarodni transport i špedicija u 14h

 

22

Javne finansije u 12h

 

Berzansko pravo u 14h

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30