Raspored ispita - Jun

 

 

Jun 2018

 

N

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

Subota

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

Upravljanje finansijskim rizikom u 11h

Berzansko pravo u 12h

 

Menadžment javne uprave u 13h

 

5

Revizija u 11h

 

Poreski postupak u 12h

 

Teorija investiranja u 13h

 

 

6

Osnovi prava u 11h

 

Poslovno pravo u 12h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 13h

 

7

Poslovna informatika u 11h

 

Finansijski menadžment u 12h

 

Portfolio menadžment u 13h

 

8

Engleski jezik 1 (pismeni) u 15h

 

Engleski jezik 2 (pismeni) u 15h

 

Poslovni engleski jezik (pismeni)  u 15h

9

 

10

 

11

Osnovi informatike u 11h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 12h

 

Bankarstvo u 13h

 

12

Statistika u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 13h

 

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

 

13

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 12h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 13h

 

14

 

Poslovno planiranje u 13h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

15

Engleski jezik 1 (pismeni) u 15h

 

Engleski jezik 2 (pismeni) u 15h

 

Poslovni engleski jezik (pismeni)  u 15h

16

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

17

 

18

Monetarna ekonomija u 11h

 

Ekonomika preduzeća u 12h

 

Preduzetništvo u 13h

 

19

Javne finansije u 11h

 

Privredno kazneno pravo u 12h

 

20

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Menadžment u 12h

 

Upravno pravo u 13h

 

21

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomska politika u 11h

 

Ekonomika javnog sektora u 11h

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30