Računovodstvo i revizija

Program traje 3 godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB bodova (u svakoj godini studija po 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodama učenja (interaktivno učenje, mentorsko vođenje, izborni predmeti, praktični rad i sl.) tako da pruža sva potrena znanja u oblasti računovodstva i revizije.

PRVA GODINA

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1OE1Osnovi ekonomije418
2EP1Ekonomika preduzeća328
3OI1Osnovi informatike327
4ME1Matematika za ekonomiste327
5OR1Osnovi računovodstva328
6OP1Osnovi prava418
7ST1Statistika328
8E1Engleski jezik 1326
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB261460

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1ME2Monetarna ekonomija 417
2JF1Javne finansije327
3PI1Poslovna informatika327
4E2Engleski jezik 2326
5BIFT 1Berze i finansijska tržišta327
6UFR1Upravljanje finansijskim rizikom428
7IB1Izborni blok 1328
8IB2Izborni blok 2227
9SPB1Stručna praksa 13
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB251560

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1UR1Upravljačko računovodstvo427
2AFI1Analiza finansijskih izveštaja327
3PE3Poslovni engleski jezik326
4IB3 Izborni blok 3227
5FM1Finansijski menadžment428
6PP2Poslovno planiranje428
7IB4Izborni blok 4317
8IB5Izborni blok 5317
SPR2Stručna praksa 23
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB251560
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija7743
Ukupno ESPB bodova180

Spisak izbornih predmeta:

IB-1 Međunarodna ekonomija

IB-1 Ekonomska politika

IB-2 Menadžment

IB-2 Upravljanje projektima

IB-3 Preduzetništvo

IB-3 Marketing

IB-4 Specijalni bilansi

IB-4 Procena vrednosti preduzeća

IB-5 Međunarodno poslovno finansiranje

IB-5 Specijalna računovodstva