Računovodstvo i revizija
ŠKOLSKI SERVIS

Program traje 3 godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB bodova (u svakoj godini studija po 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodama učenja (interaktivno učenje, mentorsko vođenje, izborni predmeti, praktični rad i sl.) tako da pruža sva potrena znanja u oblasti računovodstva i revizije. 

PRVA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

1

OE1

Osnovi ekonomije

4

1

8

2

EP1

Ekonomika preduzeća

3

2

8

3

OI1

Osnovi informatike

3

2

7

4

ME1

Matematika za ekonomiste

3

2

7

5

OR1

Osnovi računovodstva

3

2

8

6

OP1

Osnovi prava

4

1

8

7

ST1

Statistika

3

2

8

8

E1

Engleski jezik 1

3

2

6

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

26

14

60

DRUGA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

DRUGA GODINA

1

FR1

Finansijsko računovodstvo

4

1

7

2

JF1

Javne finansije

3

2

7

3

PI1

Poslovna informatika

3

2

7

4

E2

Engleski jezik 2

3

2

6

5

PP1

Poslovno pravo

3

2

7

6

RV1

Revizija

4

2

8

7

IB1

Izborni blok 1

3

2

8

8

IB2

Izborni blok 2

2

2

7

9

SPR1

Stručna praksa 1

 

 

3

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

25

15

60

TREĆA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

1

UR1

Upravljačko računovodstvo

4

2

7

2

AFI1

Analiza finansijskih izveštaja

3

2

7

3

PE3

Poslovni engleski jezik

3

2

6

4

IB3

Izborni blok 3

2

2

7

5

FM1

Finansijski menadžment

4

2

8

6

PP2

Poslovno planiranje

4

2

8

7

IB4

Izborni blok 4

3

1

7

8

IB5

Izborni blok 5

3

1

7

9

SPR2

Stručna praksa 2

 

 

3

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

26

14

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija

77

43

 

 

Ukupno ESPB bodova

 

 

180

 

Spisak izbornih predmeta:

IB-1 Međunarodna ekonomija

IB-1 Ekonomska politika

IB-2 Menadžment

IB-2 Upravljanje projektima

IB-3 Preduzetništvo

IB-3 Marketing

IB-4 Specijalni bilansi

IB-4 Procena vrednosti preduzeća

IB-5 Međunarodno poslovno finansiranje

IB-5 Specijalna računovodstva