Profesori i predmeti

PREDMETPROFESOR
Analiza finansijskih izveštajadr Sandra Zajmi
Analiza hartija od vrednostidr Vladimir Jovanović
Bankarstvodr Slobodan Slović
Berzansko pravodr Nevena Slović
Berze i finansijska tržištadr Vladimir Jovanović
Budžetsko računovodstvomr Predrag Marjanović
Carinsko poslovanjedr Igor Pejović
Ekonomika javnog sektoramr Slaviša Vučurević
Ekonomika preduzećadr Verica Jovanović
Ekonomska politikadr Vesna Petaković
Engleski jezik 1Aleksandra Jović dipl.fil.
Engleski jezik 2Ljiljana Crnogorac dipl.fil.
Finansijski menadžmentdr Marija Jovanović
Finansijsko računovodstvodr Sandra Zajmi
Javne finansijedr Vesna Petaković
Komercijalno poznavanje robedr Verica Jovanović
Marketingdr Miloje Stoiljković
Matematika za ekonomistedr Nenad Teofanov
Međunarodna ekonomijadr Vesna Petaković
Međunarodni transport i špedicijamr Slaviša Vučurević
Međunarodno poslovno finansiranjemr Dragana Tadić-Živković
Menadžmentdr Miloje Stoiljković
Menadžment javne upravemr Ivan Jovanović
Monetarna ekonomijadr Igor Pejović
Osiguranjedr Slobodan Slović
Osnovi ekonomijedr Igor Pejović
Osnovi informatikedr Zdravko Ivanković
Osnovi pravadr Đuro Đurić
Osnovi računovodstvadr Ivan Raonić
Poreski postupakdr Verica Jovanović
Poresko knjigovodstvo i bilansdr Ivan Raonić
Portfolio menadžmentdr Vladimir Jovanović
Poslovna informatikadr Zdravko Ivanković
Poslovni engleski jezikLjiljana Crnogorac dipl.fil., Aleksandra Jović dipl.fil.
Poslovno planiranjedr Slobodan Slović
Poslovno pravodr Đuro Đurić
Preduzetništvodr Miloje Stoiljković
Privredno kazneno pravoAleksandar Petrov, spec.
Procena vrednosti preduzećadr Vladimir Jovanović
Računovodstvo u bankarstvu i osiguranjudr Gordana Mrdak
Revizijadr Sandra Zajmi
Revizija u osiguranjudr Gordana Mrdak
Specijalna računovodstvadr Gordana Mrdak
Specijalni bilansidr Ivana Slović-Krčadinac
Spoljnotrgovinsko poslovanjedr Vesna Petaković
Statistikadr Nenad Teofanov
Teorija investiranjadr Marija Jovanović
Upravljačko računovodstvodr Ivan Raonić
Upravljanje finansijskim rizikomdr Marija Jovanović
Upravljanje projektimadr Miloje Stoiljković
Upravno pravodr Nevena Slović

Preuzmite spisak saradnika po oblastima.