Fundamentalna i tehnička analiza hartija od vrednosti – Dr Slobodan Slović

дин.1,500.00

Na jednostavan i popularan, način u knjizi je dat prikaz investiranja na finansijskim tržištima, trgovanje akcijama, obveznicama, opcijama i fjučersima, devizama… A sve to na osnovu fundamentalne i tehničke analzie na brojnim primerim i sa posebnim prikazom upravljanja rizikom.
autor – Dr Slobodan Slović

Категорија: