Porezi i carine

Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija po 60). Koncipiran je u skadu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja iz oblasti poreskog sistema i carinske delatnosti.

PRVA GODINA

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1OE1Osnovi ekonomije418
2EP1Ekonomika preduzeća328
3OI1Osnovi informatike327
4ME1Matematika za ekonomiste327
5OR1Osnovi računovodstva328
6OP1Osnovi prava418
7ST1Statistika328
8E1Engleski jezik 1326
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB261460

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1PP3Poreski postupak417
2JF1 Javne finansije327
3PI1Poslovna informatika327
4E2Engleski jezik 2326
5UP1Upravno pravo327
6CP1Carinsko poslovanje428
7IB1Izborni blok 1328
8IB2Izborni blok 2227
SPR1Stručna praksa 13
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB251560

 Šifra PredmetaNaziv PredmetaČasovi aktivne nastaveESPB
PredavanjaVežbe
1PKB1Poresko knjigovodstvo i bilans427
2STP1Spoljnotrgovinsko poslovanje327
3PE3Poslovni engleski jezik326
4IB3 Izborni blok 3227
5PKP1Privredno kazneno pravo428
6KPR1Komercijalno poznavanje robe428
7IB4Izborni blok 4317
8IB5Izborni blok 5317
SPR2Stručna praksa 23
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB261460
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija7743
Ukupno ESPB bodova180

Spisak izbornih predmeta:

IB-1 Međunarodna ekonomija

IB-1 Ekonomska politika

IB-2 Menadžment

IB-2 Upravljanje projektima

IB-3 Preduzetništvo

IB-3 Marketing

IB-4 Menadžment javne uprave

IB-4 Budžetsko računovodstvo

IB-5 Međunardoni transport i špedicija

IB-5 Ekonomika javnog sektora