Pitanja i odgovori

1. Koliko iznosi školarina i na koji način se plaća?

Cena školarina iznosi 1.200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (prema srednjem kursu NBS na dan uplate) u banci ili pošti. Student je dužan da prilikom upisa uplati 300 eura na račun škole kao prvu ratu, a ostatak u devet jednakih mesečenih rata.

2. Šta je sve potrebno od dokumentacije za upis?

Za upis je potrebno:

Diploma o završenoj srednjoj školi i svedočanstva svih razreda;

Izvod iz matične knjige rođenih;

Dve fotografije za indeks (dimenzije 3,5×4,5 cm);

Indeks (može se kupiti i u Visokoj školi);

Uverenje o položenim ispitima (ukoliko student prelazi iz druge visokoškolske ustanove)

3. Kada su ispitni rokovi?

Ispitni rokovi su utvrđeni shodno Zakonu o visokom obrazovanju:

januarski,

aprilski,

junski,

septembarski i

oktobarski 1 i 2

4. Da li je moguć prelazak sa druge škole ili fakulteta?

Prelazak sa druge visokoškolske ustanove je moguć, pod uslovom da kandidat dostavi uverenje o položenim ispitima, na osnovu kojeg će Nastavno veće priznati ispite saglasno nastavnom planu i programu Visoke škole. Razlika u ispitima može se polagati u redovnim ispitnim rokovima.