Pitanja i odgovori
ŠKOLSKI SERVIS

1. Koliko iznosi školarina i na koji način se plaća?

Cena školarina iznosi 1.200 EUR u dinarskoj protivvrednosti (prema srednjem kursu NBS na dan uplate) u banci ili pošti. Student je dužan da prilikom upisa uplati 300 eura na račun škole kao prvu ratu, a ostatak u devet jednakih mesečenih rata. 

2. Šta je sve potrebno od dokumentacije za upis?

Za upis je potrebno:

  • Diploma o završenoj srednjoj školi i svedočanstva svih razreda;

  • Izvod iz matične knjige rođenih;

  • Dve fotografije za indeks (dimenzije 3,5x4,5 cm);

  • Indeks (može se kupiti i u Visokoj školi);

  • Uverenje o položenim ispitima (ukoliko student prelazi iz druge visokoškolske ustanove)

3. Kada su ispitni rokovi?

Ispitni rokovi su utvrđeni shodno Zakonu o visokom obrazovanju:

  • januarski,

  • aprilski,

  • junski,

  • septembarski i

  • oktobarski 1 i 2

4. Da li je moguć prelazak sa druge škole ili fakulteta?

Prelazak sa druge visokoškolske ustanove je moguć, pod uslovom da kandidat dostavi uverenje o položenim ispitima, na osnovu kojeg će Nastavno veće priznati ispite saglasno nastavnom planu i programu Visoke škole. Razlika u ispitima može se polagati u redovnim ispitnim rokovima.