Održan kurs "Sastavljanje finansijskih izveštaja"

Kurs "Sastavljanje finansijskih izveštaja"

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovali su kurs 6. marta na temu "Sastavljanje finansijskih izveštaja". 

Kurs je namenjen svim zainteresovanima, prvenstveno zaposlenima u finansijama i računovodstvu, koji žele da samostalno sastavljaju finansijski izveštaj i poreski bilans. 
 
Predavači su bili mr Zoran Ilić i mr Slaviša Vučurević. Na kursu je dat značaj praktičnim primerima kroz međusobnu komunikaciju.
Polaznici kursa su izrazili zadovoljstvo predavanjima, odabranim temama i predložili produžetak kursa ili u broju dana ili formiranjem višeg nivoa kursa.

Za više informacija o kursu pogledajte ovde.