Održan kurs "Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku"

Kurs - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovali su kurs 12. decembra na temu "Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku". Polaznici su upoznati sa elektronskim servisima Poreske uprave i elektronskom poreskom prijavom.

Predavači su bili Aleksandar Vasić i Ivana Balandžić. Na kursu je dat značaj praktičnim primerima kroz međusobnu komunikaciju i popunjavanje poreskih prijava.

Na osnovu popunjenih upitnika, polaznici su istakli zadovoljstvo neposrednom komunikacijom sa predavačima i dobijanja konkretnih odgovora na postavljena pitanja. Takođe, polaznici su izrazili zainteresovanost i za naredni sastanak - kurs, na kojem bi se prodiskutovali eventualni problemi u primeni.

Za više informacija o kursu pogledajte ovde.