Održan kurs "Forenzička revizija"

Kurs "Forenzička revizija"

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovali su kurs "Forenzička revizija" 22. i 23. februara. 

Kurs je namenjen svim zainteresovanima, prvenstveno zaposlenima u finansijama i računovodstvu, koji žele da samostalno sastavljaju finansijski izveštaj i poreski bilans. 
 
Predavači su bili dr Jelena Slović i dipl. inž. el. Marko Elazar. Na kursu je dat značaj praktičnim primerima kroz međusobnu komunikaciju.
Utisci sa kurseva:
- Rada J. - Tema, način izlaganja oba predavača, kao i praktični primeri koji su doprineli da se u potpunosti razume materija.
- Bojana B. - Navođenje praktičnih primera i komunikacija sa polaznicima i predavačima
- Milena B. - Za mene je revizija relativno nepoznata oblast. Ipak, to nije predstavljalo problem zbog jasnoće izlaganja predavača dr Jelene Slović.
- Ivana G. - Korišćenje praktičnih primera poslovanja firmi. Komunikacija sa polaznicima i predavačima.