Održan kurs "IT forenzika - forenzička revizija"

Kurs - IT forenzika - Forenzička revizija

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovali su kurs 25. i 26. januara na temu "IT forenzika - forenzička revizija". Polaznici su upoznati sa osnovnim principima IT forenzike u okruženju digitalnog računovodstva, sa posebnim osvrtom na forenzičku reviziju - što doprinosi kvalitetu kursa.

Predavači su bili prof. dr Stanislav Polići dr Jelena Slović. Na kursu je dat značaj praktičnim primerima kroz međusobnu komunikaciju.

Za više informacija pogledajte ovde.