Održan kurs - Forenzička revizija

Kurs - Forenzička revizija

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovala je kurs 8. oktobra na temu "Forenzička revizija". Predavači su bili dr Jelena Slović i dipl. inž. el. Marko Elazar.

Korporativni kriminal je tema na koju javnost doskora nije obraćala pažnju. Polaznici su naučili kako da prepoznaju i spreče kriminalna dela u oblasti finansija (počev od krađe imovine, pa sve do krivotvorenja finansijskih izveštaja). Kurs je namenjen zaposlenima u finansijama, računovodstvu i reviziji, odnosno svima koji žele da savladaju principe finansijske revizije i forenzike na primerima iz prakse.