Obrasci prijave ispita
ŠKOLSKI SERVIS

Prijavljivanje ispita se vrši popunjavanjem podataka o studentu i ispitnom roku, zaokruživanjem broja ispred naziva predmeta i potpisivanjem studenta u donjem desnom uglu.

 

Ime i prezime:____________________________________

Broj indeksa: __________________

Ispitni rok: _______________________

 

Školska godina: 2014/ 2015

Prva godina:

 

1.      Osnovi ekonomije

2.      Ekonomika preduzeća

3.      Osnovi informatike

4.      Matematika za ekonomiste

 

 

5.      Osnovi računovodstva

6.      Osnovi prava

7.      Statistika

8.      Engleski jezik I

 

 

Druga godina:

 

1.      Monetarna ekonomija

2.      Javne finansije

3.      Poslovna informatika

4.      Engleski jezik II

5.      Berze i finansijska tržišta

6.      Poreski postupak

7.      Ekonomska politika

 

8.      Upravljanje finansijskim rizikom

9.      Finansijsko računovodstvo

10.  Poslovno pravo

11.  Revizija

12.  Upravno pravo

13.  Carinsko poslovanje

14.  Menadžment

 

 

 

Treća godina:

 

1.      Bankarstvo

2.      Osiguranje

3.      Poslovni engleski jezik

4.      Teorija investiranja

5.      Berzansko pravo

6.      Spoljnotrgovinsko poslovanje

7.      Komercijalno poznavanje robe

8.      Analiza hartija od vrednosti

9.      Menadžment javne uprave

10.  Specijalni bilansi

 

11.  Upravljačko računovodstvo

12.  Analiza finansijskih izveštaja

13.  Finansijski menadžment

14.  Poslovno planiranje

15.  Poresko knjigovodstvo i bilans

16.  Privredno kazneno pravo

17.  Preduzetništvo

18.  Portfolio menadžment

19.  Međunarodni transport i špedicija

20.  Specijalna računovodstva

 

 

Datum: _________________                                                Potpis studenta: __________________________