Obrasci i tarifnik

potvrdOPraksi

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde

Zahtevzaizdavanjediplome

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde

Redni brojNazivIznos
01.Promena odseka ili smera ili studijskog programa25.000,00 din
02.Obnova godine250,00 EUR
03.Prijava i polaganje ispita0,00
04.Komisijsko polaganje ispita2.500,00 din
05.Naknadna prijava ispita1.000,00 din
06.Izdavanje duplikata uverenja o studiranju100,00 EUR
07.Izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma100,00 EUR
08.Izdavanje indeksa500,00 din
09.Izdavanje duplikata indeksa2.500,00 din
10.Izdavanje duplikata diploma200,00 EUR
11.Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi500 din po priznatom ispitu
12.Neblagovremeni upis godine2.000,00 din
13. Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa5.000,00 din
14.Izdavanje uverenja o položenim ispitima3.000,00 din
15.Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija1.200,00 EUR
16. Visina naknade za ispis iz škole.5.000,00 din
17. Depozit za uzimanje dokumenata na revers (rok za vraćanje dokumenata je 15 dana)3.000,00 din

ŽIRO RAČUN ŠKOLE:170-30003834000-27

Napomena: cene izražene u EUR uplaćuju se na žiro račun škole u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Prijavljivanje ispita se vrši popunjavanjem podataka o studentu i ispitnom roku, zaokruživanjem broja ispred naziva predmeta i potpisivanjem studenta u donjem desnom uglu.

Образац за пријаву испита

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde