Obrasci i tarifnik

potvrdOPraksi

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde

Zahtevzaizdavanjediplome

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde

Redni brojNazivIznos
01.Promena odseka ili smera ili studijskog programa25.000,00 din
02.Obnova godine250,00 EUR
03.Komisijsko polaganje ispita2.500,00 din
04.Naknadna prijava ispita1.000,00 din
05.Izdavanje duplikata uverenja o studiranju100,00 EUR
06.Izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma100,00 EUR
07.Izdavanje indeksa500,00 din
08.Izdavanje duplikata indeksa2.500,00 din
09.Izdavanje duplikata diploma200,00 EUR
10.Neblagovremeni upis godine2.000,00 din
11. Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa5.000,00 din
12.Izdavanje uverenja o položenim ispitima3.000,00 din
13.Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija1.200,00 EUR
14. Visina naknade za ispis iz škole.5.000,00 din
15.Izdavanje o potvrde o verodostojnosti uveranja o diplomiranju diplome5.000,00 din

ŽIRO RAČUN ŠKOLE:170-30003834000-27

Napomena: cene izražene u EUR uplaćuju se na žiro račun škole u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Prijavljivanje ispita se vrši popunjavanjem podataka o studentu i ispitnom roku, zaokruživanjem broja ispred naziva predmeta i potpisivanjem studenta u donjem desnom uglu.

Образац за пријаву испита

Da biste preuzeli fajl kliknite ovde