Obaveštenje - Septembarski ispitni rok

Obavešteje

Obaveštavamo studente da mogu prijaviti ispite za SEPTEMBARSKI  ispitni rok u periodu od  28.08.2017. do 30.08.2017 godine.

SEPTEMBARSKI  ispitni rok počinje 04.09.2017 godine.

Studenti koji nisu izmirili školarinu za tekuću školsku godinu, neće imati mogućnost izlaska na ispite u SEPTEMBARSKOM ispitnom roku.