Obaveštenje - Ekonomika preduzeća

Obaveštenje

Treći klokvijum iz predmeta „Ekonomika preduzeća“ održaće se u ponedeljak 23.04.2018. godine u 12h.