Obaveštenje - Upis

Obaveštenje

Obaveštavamo sve studente, koji su stekli uslov za upis u narednu godinu studija i studenti koji obnavljaju godinu, da u periodu od 09.10.2017. do 13.10.2017. godine od 10 – 14h  u prostorijama studentske službe upišu narednu godinu studija ili obnovu.

Za upis u narednu godinu kao i obnovu,  potrebno je dostaviti studentsku knjižicu - indeks, popunjen obrazac ŠV-20x2 kao i dokaz o uplati prve rate školarine za narednu godinu ili obnovu godine. Upis van predviđenog roka iznosi 2.000 dinara, zato se studenti mole da poštuju predviđen rok za upis.

Obrazac ŠV – 20 možete pronaći na sajtu Zavoda za statistiku, ili isti preuzeti u prostorijama studentske službe.