Obaveštenje - "Preduzetništvo" i "Menadžment"

O​baveštenje

Obaveštavamo studente da će kolokvijum iz predmeta Preduzetništvo biti održan u ponedeljak 11.12.2017. u 12h.
 Kolokvijum iz predmeta Menadzment u utorak 12.12.2017. u 12h.