O školi

Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu iz Beograda (raniji naziv – „Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje“) osnovana je 2006. godine. Škola ima akreditovana tri programa na osnovnim studijama:

Računovodstvo i revizija
Bankarstvo, osiguranje i berze
Porezi i carine

Visoka škola ima za cilj obrazovanje studenata u skladu sa principima poznatih evropskih i svetskih univerziteta i visokih škola.

Usklađenim nastavnim planom i programom sa visokim školama iz zemalja Evropske Unije, studenti imaju mogućnost da provere i verifikuju stećena znanja, na sličnim visokim školama i fakultetima. Visoka škola potpisala je ugovore o saradnji sa Poslovnom školom iz Novog Mesta u Sloveniji i Poslovnom Akademijom Smilevski iz Bitolja u Makedoniji.

Preuzmite:

Informator Visoke škole

Pravilnik o standardima i postupcima za obezbeđenje kvaliteta

Politika kvaliteta

Za više informacija:

Adresa: Imotska 1, Beograd
Info telefon: +381 (11) 24 62 623
Telefon/faks: +381 (11) 30 98 198; (11) 30 98 199
Posetite: www.rafin.edu.rs
E-mail: office@rafin.edu.rs