Novinski tekstovi
Poreski jaz guta dva budzeta
Članak u časopisu "Privredni pregled" - 7-9. jun 2013. godine
Forex in Serbia
Članak u časopisu "CORD" - jun 2011. godine
Saradnja sa Austrijskom kompanijom
Članak u Glasu javnosti - 18.05.2007. godine
Vaša poluga u investiranju
Intervju - Biznis magazin - 25.6.2011.
Otvaranje R&B College
R&B College - 12.09.2006. godine
Predstavljanje naše škole
26.06.2013. Novosti