Mediji

R&B College ima razvijenu komunikaciju sa sadašnjim i bivšim studentima Visoke škole, danas već uglednim stručnjacima u brojnim preduzećima u zemlji i inostranstvu. Komunikacija se najčešće obavlja internetom, mada se kroz saradnju sa redakcijama štampe, radija i televizije Visoka škola nalazi u fokusu stručnih konsultacija o najznačajnijim pitanjima ekonomskog razvoja Republike Srbije.

Novinski tekstovi

na linku nema ništa

ovde će da ide envira galerija

Saopštenja medijima