Održan kurs "IT forenzika"

Kurs IT forenzika

Visoka škola za ekonomiju i upravu i Centar za ekonomska istraživanja Beograd, organizovali su kurs 23. i 24. decembra na temu "IT forenzika". Polaznici su bili upoznati osnovnim principima IT forenzike u okruženju digitalnog računovodstva, sa posebnim osvrtom na forenzičku reviziju - što doprinosi kvalitetu kursa.

Predavači su bili prof. dr Stanislav Polići dr Jelena Slović. Na kursu je dat značaj praktičnim primerima kroz međusobnu komunikaciju.
Na osnovu popunjenih upitnika, polaznici su istakli zadovoljstvo sadržajem i načinom predavanja, kao i upućenosti predavača i količinom informacija koju su dobili na predavanju.
 

Za više informacija o kursu pogledajte ovde.