KURS - Finansijsko knjigovodstvo

O KURSU

Polaznici nakon pohađanja kursa stiču neophodna znanja za obavljanje sledećih poslova:

  • Knjiženje poslovnih promena;

  • Izrada računovodstvenih evidencija i

  • Sastavljanje finansijskih izveštaja.

Sadrzaj kursa:

Na bazi poznavanja zakonskih propisa, suštine promena koje se računovodstveno obrađuju, pravila računovodstvene obrade tih promena i kontnog plana, polaznici rade na računovodstvenim obradama promena koristeći zvanični kontni plan kroz klase računa:

Klasa 0: Neuplaćeni upisani kapital  i stalna imovina

Klasa 1: Zalihe

Klasa 2: Kratkoročna potraživanja,  plasmani i gotovina

Klasa 3: Kapital

Klasa 4: Dugoročna rezervisanja i obaveze

Klasa 5: Rashodi

Klasa 6: Prihodi

Klasa 7: Otvaranje i zaključak  računa stanja

Klasa 8: Vanposlovna sredstva i izvori

Klasa 9: Obračun troškova i učinaka

Na kraju predavanja polaznici samostalno sastavljaju osnovni set finansijskih izveštaja Bilans uspeha i Bilans stanja.

Predavači: 

mr Zoran Ilić i mr Slaviša Vučurević

Ciljna grupa: 

Kurs je namenjen zainteresovanima koji žele da savladaju knjiženje poslovnih promena i sastavljanje finansijskih izveštaja, odnosno svima koji žele da dopune  i prošire saznanja iz ove oblasti.

Metodologija i pristup:

  • Teorijski pristup;

  • Predstavljanje praktičnih primera;

  • Primena kontnog okvira;

  • Prezentacija koraka i načina sastavljanja finansijskih izveštaja i

  • Diskusija bitnih pitanja.

Dužina kursa: 

Kurs traje ukupno 52 časa.

Cena:

Cena po polazniku iznosi 25.000 dinara (sa uključenim PDV).

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termini:

Na upit.

Poželjan broj polaznika u grupi: 

Do 30 polaznika

Mesto održavanja: 

Radnički univerzitet u Obrenovcu, Kralja Aleksandra I 10c.

Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka kursa polaznici dobijaju sav potreban radni material koji im olakšava praćenje. Preporučena literatura: prof. dr  Dragoslav Slović  “Osnovi računovodstva”. Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju. 

Novo!

Po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanima, moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini (u okviru radnog vremena ili ne), rad vikendom, kao i mesto koje je za polaznike prihvatljivije za održavanje obuke. 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs