KURS - Berze i finansijska tržišta

O KURSU

Na jednostavan i razumljiv način polaznici mogu da savladaju osnovne postavke berzanskog poslovanja, da se upoznaju sa karakteristikama hartija od vrednosti i mogućnostima trgovanja na organizovanom tržištu. Kurs je baziran na praktičnim primerima iz trgovanja, sa osvrtom na osnovne berzanske pokazatelje, uz praćenje trgovanja i analizu postignutih rezultata.

Sadržaj kursa

 • Berzanske institucije:

 1. Berza (pojam, nastanak, vrste, učesnici);

 2. Organizaciona struktura berze (osnivanje, organizacija, regulativa, poslovanje);

 3. Učesnici na tržištu;

 4. Listiranje I kotiranje hartija od vrednosti.

 • Finansijski instrumenti (pojam, razvoj, podela -posebno o obveznicama i akcijama)

 1. Tržišta berze, modeli utvrđivanja cena, trgovanje – praktični primeri

 2. Berzanski indeksi

 3. Pracenje trgovanja, informisanje, izveštavanje, internet prezentacija

 4. Osnovi racio analize, pokazatelji sa berzi

Predavači: 

Svetlana Cerović i Nenad Gujaničić

Ciljna grupa: 

Kurs je namenjen najširoj grupi zainteresovanih za berzansko poslovanje, akcionarima, predstavnicima kompanija,  budućim brokerima, studentima…

Metodologija i pristup: 

 • Uvod u berzansko poslovanje teoretsko praktičan pristup;

 • Rad na praktičnim primerima;

 • Praćenje trgovanja;

 • Analiza osnovnih parametara prilikom donošenja odluke o investiranju;

 • Diskusija.

Dužina kursa: 

Kurs traje dva dana po pet časova dnevno.

Cena: 

Cena po polazniku iznosi 8.000 dinara (sa uključenim PDV)

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termini

Na upit.

Mesto održavanja: 

Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka kursa, polaznici dobijaju radni material koji im olakšava praćenje. Preporučena literatura:  Dr Slavomir Kaličanin “Berze i finansijska tržišta”. Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Novo!

Po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanima, moguće je organizovati In house obuke u kompanijama. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini (u okviru radnog vremena ili ne), rad vikendom, kao i mesto koje je za polaznike prihvatljivije za održavanje obuke.  

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: 011/411 22 42 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs