KURS - Poslovna kultura - Trening javnog nastupa

Ukratko o kursu

Cilj kursa je da polaznici ovladaju pravilima lepog ponašanja u raznim situacijama, uključujući i javni nastup.

Sadržaj kursa po osnovnim temama:

Kultura govora i usmenog izražavanja, osnovi neverbalne komunikacije, poslovni izgled (dresscode, haircode, nailcode), uloga etike u poslovnim odnosima, procena sagovornika i tipovi sagovornika, uloga pamćenja i dokumentarnosti u poslovnim kontaktima, pozdravljanje, oslovljavanje i predstavljanje, formalni i neformalni odnos sa poslovnim partnerom, mobilni telefon i poslovni bonton, internet bonton, poslovni obed (pravila za stolom i oko njega, koktel, i slično), teški sagovornici, nastup pred većim brojem ljudi.

Predavač: Ivan Lazarević, dipl. oec.

Ciljna grupa:

Poznavanje pravila poslovne kulture potrebno je apsolutno svima, bez obzira da li već rade ili se spremaju za početak rada. Ciljna grupa je u ovom slučaju vrlo široka, a način i pristup izvođenju kursa zavisiće od strukture polaznika.

Kurs može biti i dopuna znanja, ali možda je još bolje da kroz kurs prođu svi oni koji se tek spremaju za svet biznisa, kako na samom početku karijere ne bi pravili greške koje ih mogu koštati na razne načine i možda im odrediti budućnost.

Sugerisali bi da kurs pohađaju visokoškolci pri kraju studija (bilo koje struke), koji se spremaju za početak poslovnih aktivnosti , ali i svi oni koji već rade, koji sarađuju sa drugima, od nekog nešto traže ili su i sami traženi, koji o nekome ili nečemu odlučuju.                                                 

Metodologija i pristup

Pristup bi bio kombinovan-interaktivna predavanja, simulacija, studija slučaja, sa primerima iz prakse.

Dužina kursa

Kurs traje jedan dan, 6 časova.

Cena

Cena po polazniku iznosi  4.000 dinara (sa uključenim PDV)

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termini

Na upit.

Poželjan broj polaznika u grupi

8 polaznika

Mesto održavanja

Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs