Kurs - Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku

Cilj kursa:

- Upoznavanje polaznika sa elektronskim servisima Poreske uprave sa posebnim naglaskom na sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku;

- Upoznavanje polaznika sa elektronskom poreskom prijavom za poreze i doprinose po odbitku, PPP-PD i osposobljavanje polaznika za njeno popunjavanje i podnošenje;

 Nakon kursa polaznici će biti u mogućnosti da :

-  ispravno koriste portal e-porezi,

- popunjavaju i podnose poreske prijave elektronskim putem

- koriste druge servise koje omogućava portal e-porezi

Sadrzaj kursa:

- Mogućnosti portala e-porezi

- Tehnički preduslovi i elektronski sertifikat

- Objedinjena naplata – karakteristike sistema, vrste poreskih prijava

- Principi funkcionisanja objedinjene naplate

- Delovi poreske prijave i podaci za unos

- Formiranje šifre vrste prihoda

- Multi funkcionalna polja

- Konkretni primeri

Predavač:

Aleksandar Vasić i Ivana Balandžić

Ciljna grupa:

Knjigovođe, računovođe, odgovorna lica i sva druga lica koja imaju obavezu obračuna i plaćanja doprinosa i poreza po odbitku.

Dužina kursa:

Kurs traje jedan dan, 5 časova

Cena:

Cena po polazniku iznosi 8.000 dinara (sa uključenim PDV)

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termini

Na upit.

Poželjan broj učesnika u grupi:

10 polaznika

Mesto održavanja

Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka kursa polaznici dobijaju potreban material koji im olakšava praćenje.

Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Novo!

Po potrebi i u dogovoru sa zainteresovanima, moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini (u okviru radnog vremena ili ne), rad vikendom, kao i mesto koje je za polaznike prihvatljivije za održavanje obuke. 

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs