KURS - Forenzička revizija

O kursu

Ekonomska forenzika je višedisciplinarni metod prikupljanja dokaza da je počinjeno neko delo zloupotrebe, prevare ili drugih kriminalnih radnji u oblasti ekonomije ili izigravanja propisa na štetu države.

Centar za ekonomska istraživanja Beograd, koji deluje u sklopu Visoke škole za ekonomiju i upravu, prvi organizuje niz kurseva kojima će se obrađivati tema ekonomske forenzike.

Sadržaj kursa

 • Finansijska revizija

 • Finansijska i forenzička revizija

 • Činioci kriminalnih radnji

 • Razvrstavanje kriminalnih radnji

 • Prevencija i detekcija prevara u automatizovanom svetu

 • Alati u finansijskoj forenzici

 • Pranje novca i finansijski izveštaji

 • Pregled domaćih i međunarodnih iskustava

 • Pojam digitalnog poslovnog okruženja

 • Pojam sajber kriminala

 • Pojam i značaj IT forenzike

Predavači: dr Jelena Slović i Marko Elazar, dipl. inž. el.

Ciljna grupa: Kurs je namenjen zaposlenima u finansijama, računovodstvu i reviziji, odnosno svima koji žele da savladaju principe finansijske revizije i forenzike na primerima iz prakse.

Dužina kursa: Dva dana po sedam časova.

Cena: Cena po polazniku iznosi 10.000 dinara (sa uključenim PDV).

Popusti od 10%:

- Ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva odobrava se popust od 10%.

Popusti od 20%:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

Termini:

21. i 23. septembar 2015. godine

10. i 11. oktobar 2015. godine

Poželjan broj polaznika u grupi: Do 15 polaznika.

Mesto održavanja: Prostorije Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, Beograd.

Važno!

Pre početka kursa polaznici dobijaju sav potreban radni materijal koji im olakšava praćenje predavanja (knjigu dr Jelene Slović "Finansijska forenzika", prezentacije u štampanom i elektronskom formatu i sl).

Polaznici nakon završetka kursa dobijaju sertifikat o pohađanju.

Novo!

Ukoliko postoji veća zainteresovanost polaznika moguće je organizovati In house obuke. Pri tom se mogu posebno definisati teme, termini, rad vikendom, kao i mesto održavanje obuke.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas telefonom broj: + 381(11)/78-54-719 ili mail-om na adresu: info@rafin.edu.rs