Rezultati - Osnovi informatike
R.br. Broj indexa Prezime i ime Položio (P)/ Nije položio (NP) Ocena
1.  14/17 Crnomarković Ana P 10
2.    Tričković Anđela P 9
3.  19/17 Drča Jovana P 9
4.  29/17 Ratković Ana P 9
5.  09/17 Stević Jovana P 8
6.   Bogdanović Nikolina P 8
7.   Radin Milica P 8
8.    Radojčić Jovana P 7
9. 10/17 Nikić Slobodan P 6
10.   Mirović Milica NP 5