Moja korpa

Ukupno 0,00

Knjige
Br: SLIKA IME KNJIGE I AUTOR CENA KOLIČINA NARUČI

           
1
Dr Slobodan Slović
Fundamentalna i tehnička analiza hartija od vrednosti
Na jednostavan i popularan, način u knjizi je dat prikaz investiranja na finansijskim tržištima, trgovanje akcijama, obveznicama, opcijama i fjučersima, devizama... A sve to na osnovu fundamentalne i tehničke analzie na brojnim primerim i sa posebnim prikazom upravljanja rizikom.
1 500,00

           
2
Dr Jelena Slović
Finansijska forenzika - Istraživanje korporativnog kriminala
Korporativni kriminal je tema na koju javnost doskora nije obraćala pažnju. Autor govori o forenzičkoj reviziji, računovodstvenim principima u funkciji forenzičke revizije, pranju novca, kao i o načinima prepoznavanja i sprečavanja kriminalnih dela u okviru finansija (počev od krađe imovine, pa sve do krivotvorenja finansijskih izveštaja).
1 200,00

           
3
Prof. dr Živan Nikolić
Ekonomika preduzeća
Knjiga je od koristi svima koji se bave privrednom praksom, a žele da se šire upoznaju sa teorijom ekonomike preduzeća.
1 000,00

           
4
Dr Dragoslav Slović
Osnovi računovodstva
Knjiga daje osnovno znanje iz oblasti računovodstva. U njoj je detaljno objašnjena računovodstvena profesija kao i situacije sa kojima se računovođe susreću u svakodnevnom poslovanju.
1 000,00

           
5
Dragana M. Đurić
Međunarodne poslovne finansije
Knjiga ima za cilj da ponudi osnove razumevanja medjunarodnih finansije. Pored opštih znanja iz finansija i medjunarodne ekonomije knjiga sadrži i posebna znanja koja finansijskim menadžerima mogu da budu korisna vezano za kretanja deviznih kurseva i kamatnih stopa.
1 500,00

           
6
Prof. dr Božidar Stavrić, prof. dr Marko Ivaniš, prof. dr Slobodan Slović
Upravljanje poslovanjem preduzeća
Knjiga je podeljena na dva dela, od kojih je prvi usmeren na upravljanje finansijskim poslovanjem preduzeća, a drugi obuhvata upravljački pristup ekonomiji preduzeća i analizi faktora uspešnosti njegovog poslovanja. S obzirom na bogatstvo i raznovrsnost njenog sadržaja, kao i naučnu zasnovanost teorijskog pristupa, knjiga može poslužiti studentima visokoškolskih institucija ekonomskog usmerenja i stručnjacima u privrednoj praksi.
1 500,00

           
7
Prof. dr Dragoslav Slović
Upravljačko računovodstvo
Knjiga koja je imala nekoliko izdanja, nastala kao rezultat brojnih praktičnih istraživanja u više evropskih zemalja i njihove neposredne primene u praksi. Oblast upravljačko računovodstvo na ovaj način postaje dostupna i razumljiva različitim profilima čitaoca.
1 000,00

           
8
Viktor Vasiljevič Pankov
Institucionalna teorija knjigovodstva i revizije
U ovom priručniku je data analiza institucionalnih aspekata teorije i prakse knjigovodstva i revizije, koji se posmatraju kao samostalne institucije.
1 000,00

           
9
Prof. dr Igor Pejović
Spoljnotrgovinsko poslovanje
Iako je pisana kao udžbenik namenjen studentima, knjiga može biti korisna svima koji se bave spoljnotrgovinskim poslovima, kao pomoć pri obavljanju spoljne trgovine - sa primerima iz prakse i dokumentacijom koja prati svaki spoljnotrgovinski posao.
1 000,00

           
10
Dr Danilo Ž.Marković, dr Ljiljana T. Slović
Uvod u sociologiju menadžmenta
U ovom udžbeniku čitalac stiče osnovno znanje o pojmu rada, radnog morala i menadžmenta kao društvene pojave.
1 000,00

           
11
Prof. dr Slobodan Slović
Savremeni finansijski menadžment
Knjiga upoznaje čitaoca sa oblicima preduzeća, upravljanjem sredstvima, proučavanjem troškova i drugim stavkama koje su bitne u sticanju znanja finansijskog menadžera.
1 000,00

           
12
Dr Božidar Stavrić, dr Marko Ivaniš
Menadžment poslovnih sistema
Knjiga je nastala iz potrebe da objasni problematiku aktivnosti menadžmenta u vođenju preduzeća kao osnovnih subjekata tržišne privrede.
1 000,00

           
13
Dr Marko Ivaniš
Poslovni plan kao instrument upravljanja preduzećem
Knjiga čitaocima daje uvid u osnovna znanja iz oblasti poslovnog planiranja. Posebno je razrađena problematika poslovnog (biznis) plana.
1 000,00

           
14
Tihomir Radovanović, Verica Jovanović
Planiranje biznisa
Specifičan pristup planiranju biznisa i zamena tradicionalnog načina istraživačkim pristupom, predstavlja sadržinu ove knjige. Namenjena je kako naučnoj javnosti, tako i studentima.
1 000,00

           
15
Dr Slavomir Kaličanin
Berze i finansijska tržišta
U knjizi je dat osvrt na kreiranje i funkcionisanje finansijskih instrumenata, kao i novih tržišnih institucija. Namenjena je portfolio menadžerima, analitičarima, brokerima i svakom ko je zainteresovan za tržišta kapitala.
1 000,00

           
16
Dr Slobodan Slović
Teorija investiranja
Knjiga upoznaje čitaoca sa osnovnim pojmovima investiranja na berzi, sa finansijskim instrumentima, kao i sa investicionim fondovima.
1 000,00

           
17
Mr Igor Pejović
Mikroekonomija
Knjiga upoznaje čitaoca sa osnovnim pojmovima, definicijama, kao i teorijskim i praktičnim prikazima mikroekonomske nauke.
1 000,00

           
18
Dr Dragomir Đorđević
Mikroekonomija I – savremen pristup
Knjiga daje svojevrstan uvod u ekonomsku nauku što je i čini interesantnom i dostupnoj široj naučnoj i stručnoj javnosti. Po sadržini i načinu obrade mikroekonomskih fenomena tržišta i cena može se sasvim slobodno svrstati u grupu priznatih udžbenika iz ove oblasti.
1 000,00

           
19
Mr Igor Pejović
Makroekonomija
Knjiga upoznaje čitaoca sa osnovnim pojmovima, definicijama, kao i teorijskim i praktičnim prikazima makroekonomske nauke.
1 000,00

           
20
Dr Marko Ivaniš i mr Snežana Ivaniš
Bankarska garancija kao sredstvo obezbeđenja u bankarskom poslovanju
Knjiga je koncipirana kao monografija koja sažetim i sistematizovanim sadržajem pruža čitaocu uvid u esencijalna znanja iz oblasti finansija i bankarskog prava, a konkretno vezano za bankarsku garanciju.
1 000,00

           
21
Dragana Ćamilović
Obrada teksta i tabelarni proračuni u paketu OpenOffice.org 3
Poznavanje programa obrade teksta, kao i programa za tabelarne proračune predstavlja predstavlja informatičku pismenust. Ako ih ne znate, ili ne toliko dobro, ne trebate da očajavate jer će vas ova knjiga naučiti svemu što je potrebno!
1 000,00

           
22
Dr Obren Kulić
Odgovornost i pravna zaštita – veštaka, revizora i berzanskih posrednika
Navedeno štivo daje odgovore na brojna pitanja iz oblasti rizika, pravnih posledica, instrumenata pravne zaštite, odgovornosti profesionalnih eksperata i slično.
1 000,00

           
23
Dr Slavomir Kaličanin
Portfolio analiza investicionih fondova
Knjiga upoznaje čitaoca sa portfolio analizom
1 000,00

           
24
Nikola Fabris, Igor Pejović
Ekonomska politika - Teorija i praksa
Knjiga je namenjena širokoj čitalačkoj publici i može biti od koristi kreatorima ekonomske politike, istraživačima, studentima ali i građanima zainteresovanim za ovu oblast.
1 000,00

           
25
Igor Pejović
Osnovi ekonomije
Knjiga predstavlja rezultat dugogodišnjih teorijskih i praktičnih istraživanja makroekonomske i mirkoekonomske teorije, kao i ekonomske politike. Knjiga je pisana u formi udžbenika, namenjena studentima.
1 000,00

           
26
Prof. dr Nebojša Žarković
Osiguranje
Knjiga “Osiguranje” zasniva se na teorijskom i praktičnom radu, sa posebnim akcentom na rizik, premiju i najvažnije činioce koji čine osnov osiguranja. Kao što je poznato sve što ima vrednost izloženo je riziku, kako se zaštititi i obezbediti materijalnu bezbednost, ogovore na ta, ali i mnoga druga pitanja mogu se nači u ovoj knjizi.
1 000,00

           
27
Dr Marko Ivaniš
Finansije preduzeća
U knjizi je zastupljen upravljački pristup izučavanju poslovnih finansija koji je karakterističan za savremene uslove. Sadržaj knjige upoznaje čitaoce sa osnovnim elementima koji čine sistem finansijskog upravljanja u preduzeću.
1 200,00

           
28
dr Vladimir Jovanović, Vuk Kulić dipl. pravnik
Osnovi prava
Udžbenik "Osnovi prava" rađen je prema nastavnom planu i programu Visoke škole strukovnih studija za ekonomiju i upravu u Beogradu. Osnovi prava su opšta i uvodna pravna disciplina, zbog čega se izučava na prvoj godini.
1 000,00

           
29
Prof. dr Mirko Kulić
Upravno pravo
Udžbenik "Upravno pravo" napisan je prema planu i programu istoimeog predmeta, koji se izučava na Visokoj školi strukovnih studija za ekonomiju i upravu u Beogradu.
1 000,00

           
30
Prof. dr Dragoslav Slović
Finansijske i pravne špekulacije
Prateći moto knjige "Čuvajte se da ne upadnete u mrežu tuđih interesa", autor piše o opštim pojmovima špekulativnog ponašanja, njihovim uzrocima i primenama na različitim primerima.
1 200,00

           
31
Dr Nikola Orlić
Osnovi monetarne ekonomije
Knjiga pruža detaljan uvid u finansijski sistem, analize, osobine i uticaj novca na ekonomiju.
1 000,00

           
32
Dr Obren Kulić
Poslovno pravo
Autor u uvodnom delu knjige govori o opštim pravnim pojmovima, zatim zalazi u pojedinosti različitih vrsta ugovora. U poslednjem, trećem delu, dat je poseban osvrt na bankarske poslove i hartije od vrednosti.
1 000,00

           
33
Dr Dragomir Đorđević
Javne finansije – Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora
Knjiga pruža čitaocu osnovna znanja o načinu na koji savremena država prikuplja neophodna novčana sredstva.
1 000,00

           
34
Dr Predrag Marjanović
Sistem obračuna troškova u poljoprivredi
Knjiga ukazuje na kompleksnost troškova u poljoprivrednoj proizvodnji sa aspekta primenjivosti teorijskih dostignuća za potrebe praktične primene u domenu obračuna učinaka, analize, kontrole i poslovnog odlučivanja.
1 000,00

           
35
Dr Vladimir Jovanović, mr Nevena Slović, Aleksandar Petrov
Zbirka propisa iz oblasti hartija od vrednosti
Sadržaj Zbirke čine zakonski i podzakonski propisi iz oblasti hartija od vrednosti koji su nastali u poslednje tri-četiri godine i koji su u primeni.
0,00

   Izražene cene su sa uračunatim PDV-om.