Izdavaštvo

Visoka škola za ekonomiju i upravo, samostalno ili u suizdavaštvu, redovno objavljuje časopis, knjige i priručnike, namenjene širokoj čitalačkoj publici iz oblasti ekonomije i privrede u celini posmatrano.

Prema tematici publikacije se mogu svrstati u nekoliko kategorija: bankarstva, osiguranja, berzanskog poslovanja, računovodstva i revizije, poreza i carina, sa posebnim akcentom na aktuelna dešavanja kod nas i u svetu.

Knjige se mogu poručiti putem interneta (http://rafin.edu.rs/knjige) ili direktno kupiti u Studenskoj službi, Visoke škole za ekonomiju i upravu, Imotska 1, u Beogradu.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i telefonom: 011/30-98-198 ili 011/30-98-199