Ispiti

Raspored ispita - Septembar

Raspored ispita - Septembar

PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetakSubotaNedelja
12
3
- Upravljanje finansijskim rizikom u 11h
- Berzansko pravo u 12h
- Menadžment javne uprave u 13h
4
- Revizija u 11h
- Poreski postupak u 12h
- Teorija investiranja u 13h
5
- Analiza finansijskih izveštaja u 13h
6
- Poslovna informatika u 11h
- Finansijski menadžment u 12h
- Portfolio menadžment u 13h
7
- Engleski jezik 1 (pismeni) u 15h
- Engleski jezik 2 (pismeni) u 15h
- Poslovni engleski jezik (pismeni) u 15h
89
10
- Osnovi informatike u 11h
- Poresko knjigovodstvo I bilans u 12h
- Bankarstvo u 13h
11
- Statistika u 11h
- Berze I finansijska tržišta u 13h
- Komercijalno poznavanje robe u 11h
12
- Carinsko poslovanje u 11h
- Osiguranje u 12h
- Spoljnotrgovinsko poslovanje u 13h
13
- Osnovi prava u 11h
- Poslovno pravo u 12h
- Poslovno planiranje u 13h
- Analiza hartija od vrendosti u 14h
14
- Engleski jezik 1 (pismeni) u 15h
- Engleski jezik 2 (pismeni) u 15h
- Poslovni engleski jezik (pismeni) u 15h
15
- Osnovi računovodstva u 11h
- Finansijsko računovodstvo u 11h
- Upravljačko računovodstvo u 11h
- Spedijalna računovodstva u 11h
- Specijalni bilansi u 11h
16
17
- Monetarna ekonomija u 11h
- Ekonomika preduzeća u 12h
- Preduzetništvo u 13h
18
- Javne finansije u 11h
- Privredno kazneno pravo u 12h
19
- Matematika za ekonomiste u 11h
- Menadžment u 12h
- Upravno pravo u 13h
20
- Osnovi ekonomije u 11h
- Ekonomska politika u 11h
- Ekonomika javnog sektora u 11h
212223
24252627282930

April 2018.

PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetakSubota
11h- Monetarna ekonomija- Revizija
- Statistika
- Carinsko poslovanje
- Matematika za ekonomiste
- Poslovna informatika
- Osnovi ekonomije
- Komercijalno poznavanje robe
- Osnovi informatike- Osnovi računovodstva
- Finansijsko računovodstvo
- Upravljačko računovodstvo
- Specijalna računovodstva
- Specijalni bilansi
12h- Ekonomika preduzeća- Poreski postupak
- Osnovi prava- Finansijski menadžment
- Ekonomska politika
13h- Upravljanje finansijskim rizikom
- Preduzetništvo
- Teorija investiranja
- Berze i finansijska tržišta
- Poslovno pravo
- Osiguranje
- Menadžment
- Portfolio menadžment
- Poslovno planiranje
14h- Berzansko pravo- Međunarodni transport i špedicija
- Javne finansije
- Upravno pravo
- Spoljnotrgovinsko poslovanje
- Analiza hartija od vrednosti
15h- Menadžment javne uprave- Privredno kazneno pravo- Analiza finansijskih izveštaja- Poresko knjigovodstvo i bilans
- Bankarstvo
16h- Engleski jezik I (pismeni)
- Engleski jezik II (pismeni)
- Poslovni engleski jezik (pismeni)

Jun 2018.

PonedeljakUtorakSredaČetvrtakPetakSubota
11h- Upravljanje finansijskim rizikom
- Osnovi informatike
- Monetarna ekonomija
- Revizija
- Statistika
- Javne finansije
-Komercijalno poznavanje robe
- Osnovi prava
- Carinsko poslovanje
- Matematika za ekonomiste
- Poslovna informatika
- Osnovi ekonomije
- Ekonomska politika
- Ekonomika javnog sektora
- Osnovi računovodstva
- Finansijsko računovodstvo
- Upravljačko računovodstvo
- Specijalna računovodstva
- Specijalni bilansi
12h- Berzansko pravo
- Poresko knjigovodstvo i blians
- Ekonomika preduzeća
- Poreski postupak
- Privredno kazneno pravo
- Poslovno pravo
- Osiguranje
-Menadžment
- Finansijski menadžment
13h- Menadžment javne uprave
- Bankarstvo
-Preduzetništvo
- Teorija investiranja
- Berze i finansijska tržišta
- Analiza finansijskih izveštaja
-Spoljnotrgovinsko
poslovanje
- Upravno pravo
- Portfolio menadžment
- Poslovno planiranje
14h
- Analiza hartija od vrednosti
15h-Engleski jezik I (pismeni)
-Engleski jezik II (pismeni)
-Poslovni engleski jezik (pismeni)
16h