Ispiti


 

 

Januar 2018

 

N

Pon

Uto

Sre

Čet

Pet

Sub

 

9

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

Osnovi prava u 12h

 

Upravljanje finansijskim rizikom u 13h

Berzansko pravo u 14h

 

Menadžment javne uprave u 15h

 

30

Revizija u 11h

 

Poreski postupak u 12h

 

Teorija investiranja u 13h

 

Međunarodni transport i špedicija u 14h

 

31

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomska politika u 12h

 

Poslovno planiranje u 13h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

 

 

 

 

Februar 2018

 

N

Pon

Uto

Sre

Čet

Pet

Sub

 

 

 

 

1

Poslovna informatika u 11h

 

Finansijski menadžment u 12h

 

Portfolio menadžment u 13h

 

2

Statistika u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 13h

 

Upravno pravo u 14h

3

 

4

 

5

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 13h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 14h

 

6

Engleski jezik 1 u 14h (pismeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (pismeni)

 

Poslovni engleski jezik u 14h (pismeni)

7

Osnovi informatike u 11h

 

Poslovno pravo u 13h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 15h

 

8

Monetarna ekonomija u 11h

 

Ekonomika preduzeća u 12h

 

Preduzetništvo u 13h

 

9

Javne finansije u 14h

 

Privredno kazneno pravo u 15h

 

10

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

11

 

12

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Menadžment u 13h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 15h

 

13

Engleski jezik 1 u 14h (usmeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (usmeni)

 

Poslovni egnleski jezik u 14h (usmeni)

14

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

Bankarstvo u 15h

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28