Ispiti

 

 

Septembar  2017

 

N

Pon

Uto

Sre

Čet

Pet

Sub

 

 

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

Poslovno pravo u 11h

 

Preduzetništvo u 13h

 

28

Komercijalno poznavanje robe u 11h

 

Bankarstvo u 13h

29

Osnovi informatike u 11h

 

Poresko knjigovodstvo I bilans u 13h

 

30

 

 

 

 

 

 

 

Oktobar  2017

 

N

Pon

Uto

Sre

Čet

Pet

Sub

1

 

2

Ekonomika preduzeća u 11h

 

Poslovna informatika u 13h

 

Poreski postupak u 12h

 

 

3

Monetarna ekonomija u 11h

 

Menadžment javne uprave u 13h

 

Teorija investiranja u 13h

 

 

4

Carinsko poslovanje u 11h

 

Osiguranje u 13h

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje u 14h

 

5

Matematika za ekonomiste u 11h

 

Berze I finansijska tržišta u 12h

 

Upravno pravo u 13h

 

Portfolio menadžment u 14h

 

6

Engleski jezik 1 u 14h (pismeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (pismeni)

 

Poslovni engleski jezik u 14h (pismeni)

7

Osnovi računovodstva u 11h

 

Finansijsko računovodstvo u 11h

 

Upravljačko računovodstvo u 11h

 

Spedijalna računovodstva u 11h

 

Specijalni bilansi u 11h

8

 

9

Upravljanje finansijskim rizikom u 11h

 

Analiza finansijskih izveštaja u 15h

 

Revizija u 15h

 

10

Osnovi ekonomije u 11h

 

Ekonomika javnog sektora u 11h

 

Ekonomska politika u 11h

 

Poslovno planiranje u 12h

 

Analiza hartija od vrendosti u 14h

 

11

Osnovi prava u 12h

 

Javne finansije u 12h

 

Finansijski menadžment u 14h

 

12

Statistika u 11h

 

Menadžment u 13h

 

Privredno kazneno pravo u 13h

 

13

Engleski jezik 1 u 14h (usmeni)

 

Engleski jezik 2 u 14h (usmeni)

 

Poslovni egnleski jezik u 14h (usmeni)

14

 

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31