Predavanje o berzama na FIMEK-u

Gostujuće predavanje na FIMEK-u

Shodno potpisanom ugovoru o saradnji Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada i Visoke škole za ekonomiju i urpavu iz Beograda, a u organizaciji Kancelarije za finansijski menadžment i korporativni konsalting, dana 12.marta 2014. godine održano je predavanje na temu: 

“Berze i berzansko poslovanje” u Novom Sadu, terminu od 17:00 do 19:00 časova.

U okviru predmeta Berze i berzansko poslovanje, gostujuće predavanje održala je Svetlana Cerović, koja poseduje dugogodišnje iskustvo u radu na Beogradskoj berzi, gde je 13 godina obavljala poslove PR i marketing menadžera.

Značaj predavanja ogleda se u dodatnom edukovanju i informisanju studenata iz oblasti savremenog berzanskog poslovanja, zasnovanog na praktičnim primerima iz prakse, počev od organizacije i uloge berzi, načina funkcionisanja, tržišnih instrumenata,  tržišta berzi, berzanskih pokazatelja i praćenja aktuelnih berzanska kretanja na domaćoj berzi kao i na berzama u okruženju.