CEIB Pitanja i odgovori

1. Da li postoji mogućnost održavanja kurseva vikednom?

Da, naravno! Iz iskustva znamo da zaposlenima više odgovaraju termini vikendom zbog obaveza koje imaju u toku radne nedelje. 

2. Da li postoje popusti za kurseve CEIB-a?

Da, polaznici mogu ostvariti popuste od 10% i 20%

Popust od 10% se ostvaruje ukoliko je polaznik već pohađao neki od naših kurseva.

Popusti od 20% se odobrava:

- Ukoliko se prijavi više od tri polaznika iz iste kompanije.

- Studentima.

- Fizičkim licima koja samostalno uplaćuju obuku. 

3. Da li je moguće održavanje kursa u ostalim gradovima? 

Naravno! Ukoliko se formira grupa polaznika.

4. Da li planirate kurs koji bi se zasnivao na analizi bilansnih pozicija?

Da, planiramo kurs koji bi pored analize bilansnih pozicija sadrzao i deo koji se odnosi na bonitet privrednih drustava. U tom smislu, posebna paznja poklonila bi se analizi bilansa stanja i bilansa uspeha. Kurs planiramo za sredinu maja ove godine, u trajanju od dva radna dana i ukupno 12 casova. Uskoro cemo objaviti nov kurs na web prezentaciji (http://www.rafin.edu.rs/).

5. Želeo bih da pohađam kurs "Forenzička revizija", ali mislim da mi je potrebno predznanje o razumevanju bilansa, bilansnih pozicija i finansijskih tokova. Da li planirate organizaciju kursa na tu temu?

Već smo imali nekoliko upita za takozvani pripremni kurs u "Forenzičku reviziju". S obzirom na aktuelnost teme, verujemo da ćemo uskoro ponuditi takav kurs - namenjen široj populaciji koja do sada nije bila u prilici da se upozna sa osnovima računovodstva i finansija uopšte.