Bankarstvo, osiguranje i berze
ŠKOLSKI SERVIS


Program traje tri godine (šest semestara), nastava se odvija na srpskom jeziku, opterećenje studenata iznosi 180 ESPB (u svakoj godini studija 60 ESPB). Koncipiran je u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i savremenim nastavnim tendencijama i metodima učenja tako da pruža sva potrebna znanja u oblasti bankarstva, osiguranja i berzanskog poslovanja. 
 

PRVA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

1

OE1

Osnovi ekonomije

4

1

8

2

EP1

Ekonomika preduzeća

3

2

8

3

OI1

Osnovi informatike

3

2

7

4

ME1

Matematika za ekonomiste

3

2

7

5

OR1

Osnovi računovodstva

3

2

8

6

OP1

Osnovi prava

4

1

8

7

ST1

Statistika

3

2

8

8

E1

Engleski jezik 1

3

2

6

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

26

14

60

DRUGA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

1

ME2

Monetarna ekonomija

4

1

7

2

JF1

Javne finansije

3

2

7

3

PI1

Poslovna informatika

3

2

7

4

E2

Engleski jezik 2

3

2

6

5

BFT1

Berze i finansijska tržišta

3

2

7

6

UFR1

Upravljanje finansijskim rizikom

4

2

8

7

IB1

Izborni blok 1

3

2

8

8

IB2

Izborni blok 2

2

2

7

9

SPB1

Stručna praksa 1

 

 

3

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

25

15

60

TREĆA GODINA

 

 

Šifra predmeta

 

Naziv predmeta

 

Časovi aktivne nastave

ESPB

 

Predavanja

Vežbe

1

B1

Bankarstvo

4

2

7

2

O1

Osiguranje

4

2

7

3

PE3

Poslovni engleski jezik

3

2

6

4

IB3

Izborni blok 3

2

2

7

5

TI1

Teorija investiranja

4

2

8

6

BP1

Berzansko pravo

4

2

8

7

IB4

Izborni blok 4

3

1

7

8

IB5

Izborni blok 5

3

1

7

9

SPB2

Stručna praksa 2

 

 

3

 

 

Ukupno časova aktivne nastave na godini studija/ESPB

27

14

60

 

 

Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija

78

43

 

 

Ukupno ESPB bodova

 

 

180

 

Spisak izbornih predmeta:

 IB-1 Međunarodna ekonomija

 IB-1 Ekonomska politika

 IB-2 Menadžment

 IB-2 Upravljanje projektima

 IB-3 Preduzetništvo

 IB-3 Marketing

 IB-4 Analiza hartija od vrednosti

 IB-4 Računovodstvo u bankarstvu i osiguranju

 IB-5 Revizija u osiguranju

 IB-5 Portfolio menadžment