Obaveštenje – Javne finansije

Kolokvijum iz „Javnih finansija“ će biti održan 14.05.2019. godine. Kolokvijum se sastoji iz tri teoretska pitanja, a gradivo koje će biti obuhvaćeno kolokvijumom je do stranice 161. udžbenika „Javne finansije“.