Obaveštenje u vezi uvođenja vanrednog stanja

На основу Одлуке Владе Републике Србије о увођењу ванредног стања на територији Републике Србије, обуставља се извођење наставно-образовног процеса у просторијама Високе школе струковних студија за економију и управу у Београду.

У складу са тим, наставно-образовни процес предвиђен планом и програмом за летњи семестар школске 2019/2020. године реализоваће се путем електронске комуникације са студентима.

Током трајања мере обуставе извођења наставе, неће се одржавати испитни рокови.

Сви Статутом предвиђени испитни рокови спровешће се по окончању ове мере, према динамици која ће бити накнадно утврђена.

Временски период трајања мере обуставе извођења наставе неће се урачунавати у рокове од којих студентима зависи стицање односно губитак права. Књижење рата школарина вршиће се редовно. Овом приликом молимо студенте да измире своје доспеле обавезе.

Студентска служба Високе школе на располагању је студентима за сва питања искључиво путем електронске поште: office@rafin.edu.rs

Молимо студенте да поштују одлуке Владе Републике Србије и редовно прате информације за спречавање епидемије коронавируса.

Такође, пратите обавештења на сајту Школе: www.rafin.edu.rs

Posted in ispiti.