Rezultati – Statistika

Rezultati prvog kolokvijuma iz predmeta „Statistika“:

Broj indeksaPrezime i imePoeniOcena
41/17
Tričković Anđela
74.7

8
07/18
Stefanović Anja
66.667
Posted in ispiti.